اکرمی - سعید

78.jpg
امتیاز به این فهرست
0 رای

Listing details

کد متخصص
IV-PO-I1-055
جنسیت
مرد
مدرک کارشناسی
مهندسی معماری
دانشگاه
دانشگاه هنر تبریز
مدرک کارشناسی ارشد
مدیریت پروژه و ساخت
دانشگاه
تربیت مدرس
محل فعالیت اول
شرکت مشاوره مدیریت مپنا
حوزه فعالیت
مشاوره مدیریت
شهر
تهران
تلفن
81983043
پایگاه الکترونیکی
Akrami_s @mapnagroup.com
فایل رزومه

IV-PO-I1-055.pdf (164 views)

Search Directory

Copyright © 2018. مرجع دانش مهندسی ارزش ایران (اشخاص). Designed by iranvalue.com