جلیلی - محمد هادی

64.jpg
امتیاز به این فهرست
★★★
2 رای

Listing details

کد متخصص
IV-PO-I1-048
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1358
مدرک کارشناسی
مهندسی عمران
رشته
عمران
دانشگاه
دانشگاه تهران
مدرک کارشناسی ارشد
مهندسی عمران
رشته
مهندسی سازه
دانشگاه
دانشگاه تهران
مدرک دکتری
مهندسی عمران
رشته
مهندسي و مديريت ساخت
دانشگاه
دانشگاه تهران
مدرک انجمن مهندسی ارزش ایران
سطح 3 انجمن مهندسی ارزش ایران
محل فعالیت اول
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
حوزه فعالیت
خدمات مهندسی
شهر
تهران
تلفن
42707332
پست الکترونیک 1
تلفن همراه
09121994537
فایل رزومه

IV-PO-I1-048.pdf (376 views)

Search Directory

Copyright © 2018. مرجع دانش مهندسی ارزش ایران (اشخاص). Designed by iranvalue.com