ابراهیمی لامع - بهروز

53.jpg
امتیاز به این فهرست
0 رای

Listing details

کد متخصص
IV-PO-I1-043
جنسیت
مرد
مدرک کارشناسی
مهندسی کامپیوتر
رشته
نرم افزار
مدرک انجمن مهندسی ارزش ایران
سطح 3 انجمن مهندسی ارزش ایران
محل فعالیت اول
مرکز تحقیقات و آموزش شرکت راه آهن
حوزه فعالیت
تحقیقاتی
شهر
تهران
پست الکترونیک 1

Search Directory

Copyright © 2018. مرجع دانش مهندسی ارزش ایران (اشخاص). Designed by iranvalue.com