جلال زاده فرد - علی اصغر

4.jpg
امتیاز به این فهرست
★★★★★
1 رای

Listing details

کد متخصص
IV-PO-I1-04
جنسیت
مرد
استان محل تولد
فارس
شهر
شیراز
مدرک کارشناسی
مهندسی راه و ساختمان
دانشگاه
دانشگاه تهران
مدرس انجمن مهندسی ارزش ایران
  • مدرس انجمن مهندسی ارزش ایران
مدرک انجمن مهندسی ارزش ایران
سطح 3 انجمن مهندسی ارزش ایران
مدرک انجمن بین المللی مهندسی ارزش
محل فعالیت اول
مهندسی مشاور مهاب قدس
محل فعالیت دوم
انجمن مهندسی ارزش ایران
پست الکترونیک 1
فایل رزومه

IV-PO-I1-04.pdf (502 views)

Search Directory

Copyright © 2018. مرجع دانش مهندسی ارزش ایران (اشخاص). Designed by iranvalue.com