ایزدپناه - طاهر

43.gif
امتیاز به این فهرست
★★★★½
3 رای

Listing details

کد متخصص
IV-PO-I1-36
جنسیت
مرد
مدرک کارشناسی ارشد
MBA
دانشگاه
دانشگاه صنعتی شریف
مدرک انجمن بین المللی مهندسی ارزش
محل فعالیت اول
شرکت راه و ساختمان (مولوی)
محل فعالیت دوم
شرکت مهندسین مشاور طرح نو اندیشان
پست الکترونیک 1

Search Directory

Copyright © 2018. مرجع دانش مهندسی ارزش ایران (اشخاص). Designed by iranvalue.com