ربانی - مسعود

3.jpg
امتیاز به این فهرست
★★★★★
1 رای

Listing details

کد متخصص
IV-PO-I1-03
جنسیت
مرد
محل فعالیت اول
دانشگاه تهران
محل فعالیت دوم
مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران
پست الکترونیک 1

Search Directory

Copyright © 2018. مرجع دانش مهندسی ارزش ایران (اشخاص). Designed by iranvalue.com