جناب - کامران

15.jpg
امتیاز به این فهرست
★★★★★
1 رای

Listing details

کد متخصص
IV-PO-I1-13
جنسیت
مرد
مدرک کارشناسی
مهندسی صنایع
دانشگاه
دانشگاه علم و صنعت ایران
مدرک انجمن بین المللی مهندسی ارزش
محل فعالیت اول
شرکت بهرورز سیستم
محل فعالیت دوم
شرکت تعاونی انجمن مشاوران مدیریت ایران
پست الکترونیک 1

Search Directory

Copyright © 2018. مرجع دانش مهندسی ارزش ایران (اشخاص). Designed by iranvalue.com