جبل عاملی - محمد سعید

39.jpg
امتیاز به این فهرست
★★★★
6 رای

Listing details

کد متخصص
IV-PO-I1-10
جنسیت
مرد
مدرک کارشناسی
مهندسی صنایع
دانشگاه
دانشگاه صنعتی اصفهان
مدرک کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع
دانشگاه
دانشگاه تربیت مدرس
مدرک دکتری
مهندسی صنایع
دانشگاه
دانشگاه تربیت مدرس
مدرس انجمن مهندسی ارزش ایران
  • مدرس انجمن مهندسی ارزش ایران
مدرک انجمن مهندسی ارزش ایران
سطح 3 انجمن مهندسی ارزش ایران
مدرک انجمن بین المللی مهندسی ارزش
کتاب
جايگاه مهندسی ارزش در مديريت پروژه و ...
محل فعالیت اول
دانشگاه علم و صنعت ایران
تلفن
73225052
پست الکترونیک 1

Search Directory

Copyright © 2018. مرجع دانش مهندسی ارزش ایران (اشخاص). Designed by iranvalue.com